برنامه
برگزاری
سومین همایش آینده وب و موبایل
۱۷ و ۱۸ اسفند ۱۳۹۶
روز اول ۱۷ اسفند
روز دوم ۱۸ اسفند
۸:۰۰ ق.ظ
۸:۳۰
۹:۰۰ ق.ظ
۹:۳۰
۱۰:۰۰ ق.ظ
۱۰:۳۰
۱۱:۰۰ ق.ظ
۱۱:۳۰
۱۲:۰۰ ب.ظ
۱۲:۳۰
۱۳:۰۰ ب.ظ
۱۳:۳۰
۱۴:۰۰ ب.ظ
۱۴:۳۰
۱۵:۰۰ ب.ظ
۱۵:۳۰
۱۶:۰۰ ب.ظ
۱۶:۳۰
۱۷:۰۰ ب.ظ
۱۷:۳۰
۱۸:۰۰ ب.ظ
۸:۰۰ - ۹:۰۰ پذیرش و پذیرایی صبحانه
ساعت ۸:۰۰ الی ۹:۰۰

درهای سالن برای پذیرش باز میشن، کارت ورود به همایش را دریافت کنید و با یک چایی یا قهوه از خودتون پذیرایی کنید.

۹:۰۰ - ۹:۳۰ افتتاحیه
ساعت ۹:۰۰ الی ۹:۳۰

پخش آیاتی از قرآن کریم و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران

۹:۳۰ - ۱۰:۰۰ ارائه صالح برادران امینی
صالح برادران امینی
ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۰۰

ارائه صالح برادران امینی با موضوع دیزاین در عصر هوش مصنوعی و محصولات هوشمند

۱۰:۰۰ - ۱۰:۳۰ ارائه مصطفی لامعی
مصطفی لامعی
ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۰:۳۰

ارائه مصطفی لامعی با موضوع نقش AR/VR در‌آینده بازاریابی

۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۰ استراحت و پذیرایی
ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰ ارائه جلال روحانی
جلال روحانی
ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۱:۳۰

ارائه جلال روحانی با موضوع بازاریابی، با کمی دقت و سرعت بیشتر

۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰ ارائه صادق علوی‌زاده
صادق علوی‌زاده
ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۰۰

ارائه صادق علوی‌زاده با موضوع ‎توسعه پروژه های بک‌اند، فرانت‌اند و موبایل با کاتلین

۱۲:۰۰ - ۱۲:۳۰ گیک‌تاک
ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۲:۳۰
۱۲:۳۰ - ۱۴:۰۰ نهار و نماز و استراحت
ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰ - ۱۵:۱۵ پنل روز اول
ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۱۵

معضل نیروی فنی متخصص در آینده وب و موبایل

با حضور: عطا خلیقی و محمد شهرمیانی

۱۵:۱۵ - ۱۵:۳۰ سخنرانی
ساعت ۱۵:۱۵ الی ۱۵:۳۰

۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰ استراحت و پذیرایی
ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰ - ۱۶:۱۵ سخنرانی وحید رجبلو
وحید رجبلو
ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۶:۱۵

سخنرانی وحید رجبلو با موضوع آرامش در سایه پذیرش

۱۶:۱۵ - ۱۶:۴۵ ارائه وحید نامنی
وحید نامنی
ساعت ۱۶:۱۵ الی ۱۶:۴۵

ارائه وحید نامنی با موضوع امنیت در IoT و متدولوژی‌های Pentest در IoT

۱۶:۴۵ - ۱۷:۱۵ ارائه اسد صفری
اسد صفری
ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۷:۱۵

ارائه اسد صفری با موضوع افسانه مستندسازی در پروژه‌های نرم‌افزاری

۸:۰۰ - ۹:۰۰ پذیرش و پذیرایی صبحانه
ساعت ۸:۰۰ الی ۹:۰۰

درهای سالن برای پذیرش باز میشن، کارت ورود به همایش را دریافت کنید و با یک چایی یا قهوه از خودتون پذیرایی کنید.

۹:۰۰ - ۹:۳۰ ارائه فرخ شهابی نژاد
فرخ شهابی نژاد
ساعت ۹:۰۰ الی ۹:۳۰

ارائه فرخ شهابی نژاد با موضوع چگونگی شروع و رقابت در بازارهای بین المللی

۹:۳۰ - ۱۰:۰۰ ارائه جادی میرمیرانی
جادی میرمیرانی
ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۰۰

ارائه جادی میرمیرانی با موضوع عواقب اجتماعی چیز هوشمند

۱۰:۰۰ - ۱۰:۳۰ ارائه مهدی حبیب‌زاده مطلق
مهدی حبیب‌زاده مطلق
ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۰:۳۰

ارائه مهدی حبیب‌زاده مطلق با موضوع معرفی کاربردهای یادگیری عمیق و چالش های آن در کلان داده

۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۰ استراحت و پذیرایی
ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰ ارائه مصطفی امیری
مصطفی امیری
ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۱:۳۰

ارائه مصطفی امیری با موضوع فین‌تک و نرم‌افزارهای بدون مرکزیت

۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰ ارائه اشکان بروج
اشکان بروج
ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۰۰

ارائه اشکان بروج با موضوع گردشگری الکترونیک و آینده سفر

۱۲:۰۰ - ۱۲:۳۰ گیک‌تاک
ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۲:۳۰
۱۲:۳۰ - ۱۴:۰۰ نهار و نماز و استراحت
ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰ - ۱۵:۱۵ پنل روز دوم
ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۱۵

جای خالی زنان در آینده وب و موبایل

با حضور: گلرخ بحری، نیکو نیکنام، نازنین دانشور و لنا وفایی

۱۵:۱۵ - ۱۵:۳۰ سخنرانی مانی رضوی‌زاده
مانی رضوی‌زاده
ساعت ۱۵:۱۵ الی ۱۵:۳۰

سخنرانی مانی رضوی‌زاده با موضوع تأثیر تکنولوژی و وب بر زندگی و اشتغال افراد دارای معلولیت

۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰ استراحت و پذیرایی
ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰ ارائه حمید فرجی
 حمید فرجی
ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۶:۳۰

ارائه حمید فرجی با موضوع اهمیت و ویژگی های Web Platform در حال و آینده

۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰ ارائه مجتبی طباطبایی
مجتبی طباطبایی
ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۰۰

ارائه مجتبی طباطبایی با موضوع واقعیت افزوده بر بستر ابرها